Dykænder


Oversigt over alle dykænder, der holdes og kan ses i dyreparker, zoos og private fuglehold i Europa.

 

Siden er under opbygning.

14   Rødhovedet And                      Netta rufina
Red-crested Pochard                        Kolbenente
Rødhodeand                          Rödhuvad dykand
Hjemsted: Østeurope og Asien.


39   Havlit                                  Clangula hyemalis
Long-tailed Duch                                    Eisente
Yngleudbredelse: arktiske dele af Canada, Grønland, Skandinavien og Sibirien.


15   Peposakand
Yngleudbredelse:  Sydlige del af Sydamerika 


42   Hvinand
Yngleudbredelse: Europa, Asien og USA


20   Hvidøjet and45   Lille Skallesluger
Yngleudbredelse:  Nordlige Skandinavien, Rusland og Sibirien 


22   Troldand46    Hjelmskallesluger
Yngleudbredelse:   Canada og USA27   Brilleederfugl


48   Stor Skallesluger
Yngleudbredelse: Nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika29   Ederfugl


55   Amerikansk Skarvand
Yngleudbredelse: USA, Mellemamerika og østlige Sydamerika.


32   Strømand
Yngleudbredelse:  Island, Sydgrønland, Østsibirien og Canada


65   Hvidhovedet Skarvand