Svaner og Gæs
 

Her kan du finde en oversigt over alle svaner og gæs, der holdes og ses i dyreparker, zoos og i private fuglehold i Europa.

Navnene er på 6 sprog, så alle kan bruge den og du kan slå op i en bog/side på andre sprog.

Navnene er:            Dansk                Latin
                            engelsk                tysk
                            norsk                   svensk

 

Siden er under opbygning.


11   Coscoroba Svane,  Coscoroba coscoroba
Coscorobqa Swan,                           Koskorobaschwan
Hjemsted: Den sydlige spids af Sydamerika og Falklandsøerne. 


43  Blå Snegås
Yngleudbredelse: Alaska og Nordøst sibirien


11   Skadegås               Anseranas semipalmata  
Magpie Goose                          Spaltfussganse
Skjæregås                                         Skatgås
Yngleudbredelse:  Australien, New Zealand


46   Kejsergås
Hjemsted: Nordvestkysten af canada 

 
14   Sorthalset Svane  Gynus melanocoryphus
Black-necked Swan,                Schwarzhalsschwan
Svarthalssvane                          Svarthalsad svan
Hjemsted: Sydlige Sydamerika fra Sydbrasilien, Chile, Argentina og ned til Falklandsøerne.


47   Canadagås
Hjemsted:  Canada, indført til Sverige og Danmark 


14   Sortsvane                                 Cygnus atratus 
Black Swan                                      Trauersvhwan
Svartsvane                                          Svart svan
Hjemsted: Australien og New Zealand. 


49   Dværgcanadagås
Hjemsted:
 Canada 


17   Knopsvane                                     Cygnus olor 
Mute Swan                                        Höckerschwan
Knoppsvane                                            Knölsvan
Hjemsted:  Europa, Sydvest og centrale Asien


54   Hawaigås
Hjemsted:  Hawai øerne


19   Trompetersvane            Cyngnus buccinator
Trumpeter Swan                   Trompeterschwan  
Trompetersvane                         Trumpetarsvan
Hjemsted: Alaska og den vestlige Canada. 152 cm.


56   Lysbuget Knortegås
Hjemsted:
Arktiske egne i Sibirien og Canada
 


20   Pibesvane                         Cygnus columbianus  
Tundra Swan                                      Zwergschwan
Dvergsvane                                        Tundrasvan
Hjemsted:  Nordkysten af Sibirien.


58   Gråburget Knortegås (Pacific)       Branta bernicla orientalis
Yngleudbredelse:  Aktiske Vestcanada, Alaska og Østsibirien.


24   Sangsvane                              Cygnus cygnus 
Whooper Swan                                  Singschwan
Sangsvane                                          Sångsvan
Hjemsted:  Sibirien, nordlige Skandinavien, senere år også ynglet i Danmark.


59   Bramgås
Hjemsted: Østgrønland, Spitzbergen, Novaya Zemlya, Vestsibiriske øer.


26   Hønsegås
Hjemsted: Australien 


60   Rødhalset Gås
Hjemsted: Sibirien 


28   Vild Svanegås
Hjemsted: Centralasien, Sibirien 


65   Knopgås (Glansgås)
Hjemsted: Afrika og asien


29    Svanegås  tamformen


67   Blåvinget Gås
Hjemsted: Højlandet i Etiopien (1800 - 4200 meters højde), Afrika.   


36    Blidsgås                                    Anser albifrons
Greater White-fronted Goose
Tundragås                                              Bläsgås
Yngleudbredelse: Nord Sibirien, Canada og SV Grønland. 


68   Nilgås
yngleudbredelse: Afrika, indført i England, Holland og Danmark


39   Dværggås
Hjemsted: Nordeuropa


70    Orinocogås
Hjemsted:  Tropiske skove i Sydamerika


40   Indisk Gås
Hjemsted: Sibirien og Centralasien 


71   Andesgås
Hjemsted:  Andesbjergne syd for Peru i 3000-5000 m. højde.
 


42    Snegås
Hjemsted: NV Gønland, Canada 
 


72     Magellangås                        Chloephaga picta 
Upland Goose                                  Magellangans
Sebragås                                          Magellangås