Falkonercenter kun åbent ved fremvisninger.
Fremviser arter som eks.: Vandrefalk, Jagtfalk, Kongeørn, Havørn, Stellers havørn, 
Sortørn og Lammegrib.

 

 

  Sortørn

 
                                           

Lammegrib
Det er eneste sted i Danmark denne store rovfugl kan ses.   www.eagleworld.dk