Dyr: Spættet sæl og Gråsæl.

Fisk.  Rødhaj, Sømrokke, Helleflynder, Torskefisk, Havål, Guldbrasen og Havørred.

 

www.fimus.dk